Avion

Nacionalna avio kompanija Air Serbia, zajedno sa brojnim stranim kompanijama, leti redovnim linijama ka međunarodnim aerodromima u Beogradu i Nišu sa lokacija širom sveta. Sve veći broj low cost avio-kompanija leti na Srpske aerodrome.

Avio kompanija

Air Serbia

Nacionalna avio kompanija Air Serbia vrši redovne i čarter letove za i iz svih glavnih destinacija u Evropi, sa Mediterana i Bliskog Istoka.

Air Serbia

Bulevar Umetnosti 16, 11070 Novi Beograd

tel. +381 (0)11 311-4222

www.airserbia.com

www.airserbia.comCall-Centar: 0800-111-528 (07.00-22.00)

Rezervacije: +381 (0)11 3112-123

Jat Kargo: +381 (0)11 311-1612

Low-cost avio kompanije

GERMANWINGS

www.germanwings.com

NIKI

www.flyniki.com

NORWEGIAN AIR SHUTTLE

www.norwegian.no

WIND JET

www.volawindjet.it

WIZZ AIR

www.wizzair.com

Air taxi (carter) kompanije:

AIR PINK, Jove Ilića 13, tel. +381 (0)11 3910-100, www.airpink.com

PRINCE AVIATION, Goce Delčeva 40-42, tel. +381 (0)11 3032-303, www.princeaviation.com

Heli taxi (helikopterske carter) kompanije81 (0)11 3243-480

SHUTTLE AIR, Aerodrom „Nikola Tesla“, tel. +381 (0)11 3191-771

Vazduhoplovni propisi

Za let stranog vazduhoplova za sopstvene potrebe i drugog vazduhoplova opšte kategorije međunarodnim vazdušnim putevima iznad Srbije i sa sletanjem, odnosno poletanjem sa međunarodnih aerodroma mora da se podnese plan leta Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore najkasnije jedan čas pre ulaska u vazdušni prostor Srbije. U planu mora da bude naveden naziv korisnika ili vlasnika vazduhoplova, ukoliko se razlikuje od pozivnog znaka vazduhoplova.

Strani vazduhoplov može da leti i u prethodno određenim zonama, rutama i aerodromima koji nisu odobreni za međunarodni saobraćaj, pod uslovom da se prvo sletanje i poslednje poletanje u cilju napuštanja teritorije Srbije izvrši na međunarodnom aerodromu. Osim plana leta, za ovakav let se mora po sletanju na međunarodni aerodrom, podneti plan nameravanog leta na domaći aerodrom najkasnije jedan čas pre predviđenog poletanja na domaći aerodrom.

Za let stranog vazduhoplova van međunarodnih vazdušnih puteva i međunarodnih aerodroma mora da se prethodno pribavi posebno odobrenje Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore najkasnije pet radnih dana pre početka leta. Zahtev za izdavanje odobrenja treba da sadrži:

1) ime vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova i njegovu adresu (telefon, telefaks, teleks)

2) tip, registraciju, MTOM i pozivni broj vazduhoplova

3) aerodrom poletanja i sletanja, kao i precizna vremena (UTC) poletanja i sletanja

4) datum leta, maršutu leta, tačke ulaska/izlaska, kao i predviđena vremena na tačkama ulaska/izlaska

5) preciznu visinu leta (QNH)

6) opremu vazduhoplova

7) detaljnu svrhu leta

8) uverenje o osiguranju trećih lica

9) imena i prezimena članova posade i putnika, nacionalnost, brojeve i važnost pasoša

Dozvola ili odobrenje za letenje važe 24 časa, računajući od trenutka planiranog ulaska u i vazdušni prostor Srbije, odnosno od predviđenog vremena poletanja sa aerodroma. Ako se podaci iz zahteva za odobrenje letenja promene, podnosilac zahteva je dužan da jedan čas pre ulaska u vazdušni prostor Srbije, odnosno pre vremena poletanja dostavi izmene i dopune zahteva. Po isteku rokova, podnosi se novi zahtev za odobrenje leta, odnosno plana leta.

Informacije

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Bul. Zorana Đinđića 144, 11070 Novi Beograd

tel: +381 (0)11 292-7169

www.cad.gov.rs

Vazduhoplovni savez Srbije

Uzun-Mirkova 4/I, 11000 Beograd

tel: +381 (0)11 2626-235

www.vazduhoplovnisavezsrbije.org

Srpska kuća Srpska zastava
Book your ride