Automobil

Srbija se nalazi na Koridoru 10 koji je najkraći i najjužniji put između Centralne-Zapadne Evrope. Prolazi kroz osam zemalja: Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku. Evropski putevi E70 i E75 susreću se u Beogradu, a putevi E75 i E80 u Nišu.

Glavni putevi u Srbiji

Sa severa, od granice sa Mađarskom, E75: Horgoš - Subotica - NoviSad - Beograd - Niš - Vranje - Preševo ka Makedoniji.

Sa Zapada, od granice sa Hrvatskom, pravac E70 Batrovci - Sremska Mitrovica - Beograd - Pančevo - Vršac - Vatin i dalje ka Rumuniji.

Sa istoka, od granice sa Bugarskom, pravac E80: Gradina - Dimitrovgrad - Pirot - Niš - Prokuplje - Priština - Kosovska Mitrovica - Mehov krš ka Crnoj Gori.

Da bi ušli u Srbiju, vozači vozila sa stranim tablicama treba da poseduju:

Ova sekcija sadrži sve važne informacije potrebne za pomoć na putu, osiguranje vozila, putarine, saobraćajnih propisa u Srbiji, gorivo, šta uraditi u slučaju nesreće, parking i iznajmljivanje automobila.

Iznajmljivanje automobila

Agencije za iznajmljivanje automobila se nalaze u svim većim gradovima, mestima i aerodromima u Srbiji.

Pored međunarodnih agencija za iznajmljivanje vozila, postoji veliki broj Srpskih agencija.

Srpska kuća Srpska zastava
Book your ride