Kultura i umetnost
Kultura i umetnost

Srpska kultura započinje sa Južnoslovenskim plemenima koji su se naselili na Balkanu.

Kultura i umetnost

Srpska kultura započinje sa Južnoslovenskim plemenima koji su se naselili na Balkanu. U ranom periodu Srpski narod je bio pod uticajem Paleobalkanskih naroda. U nadolazećem periodu Vizantijska Imperija je imala značajan uticaj na Srpsku kulturu. Koreni Srpskog školskog sistema datira od XI i XII veka kada je prvi Katolički Univerzitet osnovan u Vojvodini (Titel, Bač). Srednjevekovna srpska edukacija je uglavnom sprovođena kroz Srpske Pravoslavne Manastire: Sopoćani, Studenica, Pećka patrijaršija (zaštićeni UNESCO-om), kao i kroz mnoge druge manastire (120 podignutih širom Srbije), počevši od Raške u XII veku, kada je Pravoslavlje preovladalo Katolicizam kod Srpskog naroda.

Uopšteno gledano priroda i pravac razvoja Srpske kulture je određen i utvrđen veoma davno od strane srednjevekovnog učitelja i osnivača Srpske Pravoslavne Crkve: Rastka Nemanjića - Sveti Sava (1175 - 1235), koji je Srbiju video, kroz svoje govore i zapise kao most koji spaja istočne i zapadne delove sveta. Vreme je i pokazalo vrednost i verodostojnost njegovih ideja. Tokom perioda koji je trajao više vekova, a pod uticajem Vizantijskog carstva, Turske, Rusije i zemalja Centralne i Istočne Evrope, specifični oblik kulture koji predstavlja most između Istoka i Zapada preovladao je Srbijom. Ovakva kultura, medjutim ne predstavlja i kombinaciju različitih stranih tradicija, nego specifičnu kulturu velike duhovne vrednosti prepoznatljive kroz Srpsko pravoslavlje (Svetosavlje), jedinstven arhitektonski stil, jedinstvenu azbuku (Srpsku ćirilicu), bogatu literaturu, jedinstvenu filozofiju života sa elementima istočnjačkog kolektivizma i zapadnog individualizma, bogatu istoriju zadužbina kao i značajni doprinos nauci i umetnosti.

Od 1718. godine u delovima koji su bili pod Habzburškom Monarhijom kultura doživljava procvat. 1778. godine je osnovan prvi Srpski univerzitet u Somboru. Učiteljski univerzitet je najstarija institucija visokog obrazovanja u regionu. Tokom perioda između 1804. i 1813.godine, Beograd je zvanično postao obrazovni centar cele zemlje. Univerzitet u Beogradu je najveća i najprestižnija institucija u Srbiji, osnovan kao Beogradska Gimnazija 1808 godine. Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj je osnovana 1810. godine i veliki broj Srpskih kulturnih figura su pohađali ovu Gimnaziju.

Social - realizam je preovladao u zvaničnoj umetnosti tokom postojanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ali skorije decenije su pokazale porast uticaja zapadne I tradicionalne Srpske umetnosti. Na početku XXI veka, u Srbiji postoje 32 umetničke galerije i 142 muzeja. U Beogradu se nalaze mnogi najznačajniji, kao što su: Nacionalni Muzej Srbije, Galerija Fresaka koja predstavlja umetnost Srpske Pravoslavne Crkve, Etnografski muzej kao i rezidencija Knjeginje Ljubice. U Novom Sadu se nalaze Muzej Vojvodine, kao i Petrovaradinska tvrđava. Takođe u Srbiji postoji jaka mreža biblioteka sa tri nacionalne biblioteke, 689 javnih biblioteka, 143 univerzitetske biblioteke i 11 nespecijalizovanih biblioteka. Narodna Biblioteka Srbije je najznačajnija, zajedno sa Projektom Rastko (osnovanim 1997. godine kao internet biblioteka Srpske kulture). Slika Srba kao ratničkog naroda, koji je uspeo da osvoji značajan deo Vizantijskog carstva, kao i saznanje da su Srbi uspešno branili Centralnu I Zapadnu Evropu od Turskih osvajača bledi tokom vremena. Moderno vreme prepoznaje Srpski narod kao veoma uspešan u sportu, trgovini, zanatlijama i dobrim radnicima. Samo mali broj je svestan i ima saznanje o Srpskom narodu, kao narodu koji je igrao značajnu ulogu u poljima nauke i kulture, dok je povezivao civilizacije i njihova dostignuća.

Srpska kuća Srpska zastava
Book your ride