Sve o Srbiji

Srbija:

Karta Srbije
Stanovništo – 7.181.505 stanovnika (bez Kosova)
Glavni grad – Beograd
BDP – 28.69 milijardi evra
BDP po stanovniku – 7.377 evra
Privredni rast – 1 % u 2010 – toj, 1,9 % u 2011 – toj, – 2 % u 2012 – toj
Stopa nezaposlenisti – 25,5 %
Stopa inflacije – 13 % u 2012 – toj, 9.6 % u 2013 – toj (projektovani)

 

Opšti podaci:

Položaj: Jugoistočna Evropa, centralni deo Balkanskog poluostrva
Geografske koordinate: 44 00 N, 21 00 E
Površina: 99.269 km2 Broj stanovnika: 7,2 miliona (bez podataka sa AP Kosovo i Metohija)*
Granice: Srbija se graniči sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom
Glavni grad: Beograd, oko 1,6 miliona stanovnika
Gradovi preko 100.000: Novi Sad, Niš, Kragujevac, Priština, Subotica
Državno uređenje: parlamentarna republika
Zvanični jezik: srpski
Nacionalna moneta: dinar (100 para)
Vremenska zona: GMT+1

 

Srbija, ili zvanično Republika Srbija, kontinentalna je država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi a prostire se na Balkanskom poluostrvu i jednim delom u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). Glavni grad je Beograd. Sa 1.639.121 stanovnika u široj okolini po popisu iz 2011. godine, on je administrativno i ekonomsko središte države. Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom (Republika Srpska).

Srbija je od završetka Prvog svetskog rata bila osnivač i sastavni deo zajedničke države sa većinom balkanskih Južnih Slovena prvobitno u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, (kasnije preimenovanoj u Kraljevinu Jugoslaviju), zatim u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Srbiji i Crnoj Gori. 2006. godine, posle održanog referenduma u Republici Crnoj Gori Državna zajednica SCG je prestala da postoji i Republika Srbija je, na osnovu Ustavne povelje DZ SCG nastavila državno-pravni kontinuitet sa Državnom zajednicom Srbija i Crna Gora.

U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija. Od NATO bombardovanja SRJ, pokrajina Kosovo i Metohija se nalazi pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Institucije privremene samouprave na Kosovu i Metohiji, na kojem Albanci čine etničku većinu, 17. februara 2008. jednostrano i protivpravno (protivno unutrašnjem pravu Republike Srbije-Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i Rezoluciji Saveta Bezbednosti OUN 1244, ali i međunarodnom pravu) su proglasile nezavisnost, koju Republika Srbija, mnoge druge države i Organizacija Ujedinjenih nacija ne priznaju.
Republika Srbija je član Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Partnerstva za mir, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Takođe je zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i vojno neutralna država, a ima i status zemlje posmatrača u Organizaciji za kolektivnu bezbednost i saradnju.

Pretraga

Rezervacija smeštaja

Reklame

Book your ride from airport, to any desired destination in Serbia +381 11 660-10-17 Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Radio stanice uzivo
Advertisement