( MAGAZIN @sr)

Arhitektura Starog jezgra Zemuna tipološki i stilski pripada vojvođanskoj kući i varijantama baroka, klasicizma, romantizma, istorijskih neostilova, secesije i savremene funkcionalističke ili akademske arhitekture. Međutim, ona u celini više nosi pečat simbioze raznih stilova nego što predstavlja skup čistih i izrazitih primeraka pojedinih stilova. Zemunska Milenijumska kula na Gardošu, Zemunsko groblje na Gardošu, Ičkova kuća, Kuća porodice Karamata, Kuća Dimitrija Davidovića samo su neke od čari Starog Zemuna. www.tczemun.rs