( MAGAZIN @sr)

Evanđelist Luka, bio je lekar i prijatelj apostola Pavla. Predanje tvrdi da se bavio živopisom i da je prvi naslikao ikonu Isusa Hristosa, Bogorodice i apostole Petra i Pavla. Te ikone su bile uzor svim kasnijim ikonama, zbog čega se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Sveti Luka je jedan od najcenjenijih zaštitnika lekara i mnoge porodice ga slave.

Prema verovanju, danas ćemo saznati kakva nas zima čeka… U narodu je poznat i kao Lučindan. U spisima na starogrčkom i crkvenoslovenskom jeziku Sveti Luka se opisuje kao „pouzdani lekar duše i tela“. Poštuje se kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika, mnogih porodica. Poznato je da je lečio besplatno, a veruje se i da njegove mošti imaju isceliteljsku moć.

Njegove mošti se čuvaju u Carigradu, a smatra se da stopalo Svetog Luke koje se čuva u jednom manastiru u Crnoj Gori leči bolesti očiju.