( MAGAZIN @sr)

Atomska banja Gornja Trepča se nalazi u jugozapadnoj Šumadiji, u severnom delu čačanske kotline, na obroncima planina Vujan i Bukovik, u uskoj kotlini rečice Banje, na nadmorskoj visini od 406m. Planinski obronci obrasli su gustom šumom bresta, bukve, hrasta, belog jasena, cera, graba, lipe, kao i sa 5 hektara četinarske šume koja čitavom predelu daje nezaboravan izgled. Bogati biljni prekrivač, pored neosporne turističke atrakcije, predstavlja i sigurnu zaštitu mineralnih izvora od spoljnih uticaja, kao i zaštitu samog mesta od hladnih severnih vetrova.

Priča se da su i učesnici kosovskog boja, junaci I i II srpskog ustanka vidali svoje rane u banjskoj vodi. Ono što sa sigurnošću danas znamo je da je krajem XIX veka Tanasije Nikitović, iz Gornje Trepče, posmatrao i proučavao vodu na izvorištu i pošto se uverio u njenu lekovitost, odluči da sagradi jedan bazen za kupanje. Ozidao ga je od kamena koji se nalazio oko izvora, u dužini od dva i visini od pola metra, bez krova.

Kako je jedna od retkih banja sa radioaktivnim izvorima, Gornja Trepča je zbog toga dobila naziv atomska banja, a u njoj je prvi put u termalnim vodama otkriven cezijum. Iako dobro povezana sa gradovima u okolini, Banja je izolovana od vreve i velikih saobraćajnica. Voda Gornje Trepče je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna i akratoterma. Temperatura vode je od 28-31°C i u sebi između ostalih elemenata (magnezijum, kalcijum, natrijum, kalijum) sadrži i radioaktivne elemente uran, radon i radijum.

Vode Gornje Trepče koriste se za lečenje niza bolesti!