( MAGAZIN @sr)

Ovog puta smo odlučili da Vam pokažemo odakle je krenuo put domaće boemije , u Karađorđevoj ulici i vinskim lagumima koji su tamo već nekoliko stotina godina. JEDNA od najčudnijih kafana u Beogradu je vinarija koja se zakrilila Brankovim mostom i koja čuva tradiciju staru nekoliko vekova, na mestu gde je nekada bilo srce ovog grada

 Predanja govore da je i Đura Jakšić tu pored ogromne buradi  nekada umeo da iskapi svoje bokale.