( MAGAZIN @sr)

Vidikovci u Nacionalnom parku Tara su najatraktivnije lokacije sa kojih se ovo zaštićeno područje upoznaje i doživljava na poseban i svoj način . Vidikovci na Tari se ne broje , većina ih je nepristupačna , ali se do najlepših , srećom može doći . Postoji 5 uređenih vidikovaca koji su ograđeni i bezbedni za posetioce : Crnjeskovo, Banjska stena, Nota stena, Osluša i Sjenici na Vitmirovacu.