( MAGAZIN @sr)

Srpska narodna kola su naziv za narodne igre Srba. Kulturno umetnička društva su kod Srba dosta brojna i smatraju se organizacijama od nacionalnog značaja za očuvanje tradicionalnih vrednosti. Pristup učenju narodnih igara u kulturno umetničkim društvima je detaljan i obuhvata sva kola iz naše zemlje a i šire.

Kolo kao oblik narodnog plesa je široko rasprostranjeno skoro u svim narodima. Oblici kola i tipovi kola kod Srba u vizuelnom, spoljnom obliku nisu mnogo raznovrsni ali zato postoji pravo bogatstvo koraka, melodija, odnosno načina izvođenja i igranja kola. Folklor, kao umetnost koja je od davnina prenošena „sa kolena na koleno“, slikovito predstavlja duhovnu i kulturnu prošlost srpskog naroda. Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu i, kao posebna forma se prenosi sa generacije na generaciju, sa starijih na mlađe. Kroz folklor se može rekonstruisati duhovna i kulturna prošlost jednog naroda.

Narodna kola danas i ona od pre pedeset godina, iako sa istim imenima i nazivima, pokazuju primetne razlike. Narodni duh, najsnažniji pokretač svih ideja u umetnosti, nikada ne miruje. Narod obavezno i uvek stvara svoju umetnost, sa svojom etikom i posebnom karakteristikom.