( MAGAZIN @sr)

Zajedno sa gradom crkva Svetog Nikole u Donjem Milanovacu  selila se tri puta. Na staroj lokaciji centra Donjeg Milanovca nalazila se crkva Svetog Nikole koja je podignuta 1840. godine. Potoljena je prilikom izgradnje HE Đerdap. Donjomilanovačka crkva posvećena je Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Prva crkva bila je podignuta na ostrvu Poreč 1753. god. Ktitor prvobitne crkve nije poznat. Dekretom knjaza Miloša Obrenovića naselje Poreč se preseljava sa ostrva na novu lokaciju i dobija ime Milanovac.

Na novoj lokaciji u gradu podignuta je nova crkva u kojoj su smešteni vredni predmeti i ostaci zidnog slikarstva, i  crkva je kroz dokumentaciju postojećeg stanja zaštićena u I stepenu. Poseduje vredne predmete iz stare porečke crkve: jevanđelje sa emajliranim okovom, srebrni prstoni krst, manje jevanđelje, srebrni putir i četri vredne ikone koje potiču iz XVIII i XIX veka. U novoj crkvi ugrađen je zvonik i prozorska okna sa stare crkve. Oko 80% unutrašnjosti crkve je sačuvano i preseljeno u novu crkvu, a svakako je najznačajniji oltar sa 40 ikona koji je urađen u pozlati od rusko-ukrajinskog zlata.

Za ljude koji dolaze na odmor u Donji Milanovac, treba obavezno da  posete Pravoslavnu Crkvu Svetog Nikole u Donjem Milanovcu, jer je crkva izuzetno arhitektonski rešena.

Više informacija: http://www.toom.rs/