( MAGAZIN @sr)

Ho, ho, ho! reči su čuvenog starca u crvenom, koji je simbol zimskih radosti i praznika i jedan od najpoznatijih ličnosti na svetu. Naravno, reč je o Deda Mrazu! Da li ste se ikada zapitali odakle potiče legenda o njemu?

U mašti sve dece sveta, pa i odraslih koji su mladi u srcu, Deda Mraz je dobroćudni dedica, duge sede brade, s naočarima na vrhu nosa, povećeg okruglog stomaka, uvek veseo, obučen u crvene haljine opšivene belim krznom. Legenda kaže da je Deda Mraz oduvek živeo na krajnjem severu Finske. Njegov dom je u Laponiji, najvećoj i najmanje nastanjenoj finskoj provinciji. Početkom 1950-ih grupa promućurnih Finaca došla je na ideju da se podigne selo Deda Mraza. Ideja je postala stvarnost zahvaljujući finskoj pošti. Deca iz svih krajeva sveta slala su pisma Deda Mrazu u Finsku, Norvešku, Švedsku, Kanadu, čak i Eskimima na Grenlandu, ali nikada nisu dobijala odgovor. Onda je finska pošta otvorila malu ispostavu na polarnom krugu, a učenice koje su tu radile počele su da odgovaraju na pisma upućena Deda Mrazu. Deda Mraz je od 1985. do danas primio 11,1 milion pisama. Legenda je rođena, a Finska je postala jedina prava postojbina Deda Mraza.

Deda Mraz se opisuje kao visoka, dostojanstvena religijska osoba koja jaše belog konja kroz vazduh. U Severnoj Americi Deda Mraz je dobio oblik debelog, veselog, starog gospodina koji nema nikakve religijske atribute svetog Nikole. Moderni Deda Mraz živi na Severnom Polu i uz pomoć vilenjaka dostavlja igračke dobroj deci širom sveta.

Jedna od karakteristika modernog doba, život u iluziji, ušla je u sve sfere. Moćni mediji stvorili su svog sveca, Deda Mraza, koji pomera granice između mašte i stvarnosti.