( MAGAZIN @sr)

STOPIĆA PEĆINA – ČUDO PRIRODE KOJE IZAZIVA DIVLJENJE

Stopića pećina je jedna od najlepših pećina u Srbiji, udaljena svega 19 km od turističkog centra Zlatibor. Proglašena je za spomenik prirode. Pećina je rečnog tipa kroz koju potiče Trnavski potok koji svojim vodenim tokom ovu pećinu čini izuzetno atraktivnom za posetioce. Krečnjački sloj pećine datira još iz perioda trijasa i debeo je više od 100 metara.

Stopića pećina je podeljena na pet celina. To su „Svetla dvorana“, „Tamna dvorana“, „Velika sala sa kadama“, „Kanal sa kadama“ i „Rečni kanal“.

Kao najveća atrakcija Stopića pećine izdvajaja se niz bigrenih kada. To su udubljenja oivičena kamenim zidovima i predstavljaju zaštitni znak pećine. U njima se nakuplja voda, a kada nadođe veća količina, voda se preliva iz jedne u drugu. Neke od njih su toliko velike da su postale jezera i imaju dubinu preko 7 metara.

U pećini se može videti rečni vir, odakle se voda sliva niz kaskade, stvarajući male slapove kao i impresivan vodopad koji se sliva sa visine od 9,44 metara. Ovaj vodopad nosi naziv „Izvor života“. Zaglušujući huk vode u pećini i kapljice vode u vazduhu posetiocima predstavljaju pravu atrakciju.