( MAGAZIN @sr)

Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise. Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja stanište za 240 retkih vrsta ptica, od kojih su 130 stanarice, a 110 selice, zbog čega ovaj rezervat predstavlja jednu od najznacajnijih stanica u Evropi. Zbog svojih prirodnih vrednosti uključen je u listu Ramsarskih, IBA i IPA područja.

Posebnu prirodnu vrednost kompleksu Carske bare i napuštenog toka reke Begej daju mozaičnost, vodene, travnate i šumske vegetacije, kao i raznovrsnost životinjskih vrsta. U okolini bare razvijen je lovni i ribolovni turizam. U turističku ponudu Carske bare spada i iznajmljivanje broda za razgledanje bare i njenih živopisnih obala.

Austrougarski prestolonaslednik i žrtva Sarajevskog atentata, Ferdinand, rado je lovio po prostorima ove bare, te otuda i naziv  „Carska“.