( MAGAZIN @sr)

Bogate šare i ornamenti, dva identična lica, raznovrsna simbolika koju nose i kvalitetna vuna od koje se prave, odlike su jednog od najpoznatijih srpskih brendova – ćilima. U dugotrajnom i složenom procesu izrade, tkalje ne samo da prave ćilime vrhunskog kvaliteta, već i svojevrsna umetnička dela čija su lepota i raskošnost postali prepoznatljivi svuda u svetu.

Danas se ćilimarstvom bavi svega njih tridesetak, ćilimi su sve manje traženi a zarada je sve niža. Zbog svega toga, bavljenje ovim zanatom u moderno doba predstavlja isključivo ljubav i posvećenost prema izradi najstarijeg, najlepšeg i najčistijeg narodnog proizvoda. Dugotrajan i složen postupak izrade ćilima  počinje “snovanjem”, u kome tkalje ručno broje niti. Sve niti moraju biti iste dužine, a samo godine iskustva omogućavaju tkalji da ih bez metra precizno izbroji. Do finalnog proizvoda ćilim dele mnogobrojni postupci, u kome neretko učestvuju dve, tri i više tkalja. Iz tog razloga su timski rad i saradnja veoma važni.

Ako poželite da negde, daleko od otadžbine, dodirnete vaš deo Srbije obavezno ponesite jedan ćilim sa sobom. Verovanje kaže da ćete na taj način poneti i jedan deo zemlje, koji će vas uvek podsećati na sve ono što ste doživeli u Srbiji. Najbolje bi bilo da ćilim dobijete na poklon od drage osobe.