( MAGAZIN @sr)

Potrudili smo se da Vam dočaramo Rimski bunar, jednu od misterija Kalemegdana. To je mesto koje zaokuplja najveću pažnju posetilaca zbog raznih nerazjašnjenih događaja koji su se odigrali među njegovim zidinama.

Jedna od legendi koja se vezuje za bunar je da je krajem 15. veka, dok je Beograd bio mađarski grad, ovde na krajnje surov način život okončalo tridesetak zaverenika koji su hteli da za veliki novac grad prepuste Turcima. Spustili su ih na tada suvo dno bunara bez hrane, a onda su im bacili noževe da se međusobno poubijaju. Istinitost te priče nikada nije dokazana, ali prvi ronioci koji su šezdesetih godina prošlog veka istražili dno bunara, pronašli su dva ljudska skeleta.