( MAGAZIN @sr)

Slano kopovo predstavlja jednu od poslednjih očuvanih bara na slatinama Vojvodine. Neprocenjiv je centar osobene biološke raznovrsnosti živog sveta na prostorima Vojvodine i reprezentativan primer slatinskih staništa koja su na granici potpunog nestajanja. To je jedno od najvažnijih i najosobenijih staništa ptica u Srbiji, ali i srednjem delu Evrope. 2001. godine „Slano kopovo“  proglašeno je za Specijalni rezervat prirode,kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Slana, Šoškop ili Lesno kopovo, kako još zovu ovu jedinstvenu akvatoriju, nalazi se u severnom Banatu i predstavlja specifičan i raritetan rezervat prirode sa čak 203 vrste ptica.

To je slana akvatorija specifična po jedinstvenim panonskim ekosistemima tipičnim za slane, muljevite bare i njihove povremeno presušene delove. Koncentracija soli varira u zavisnosti od količine vode a pošto su lako rastvorljive, one zasoljavaju tlo, koje je ionako slano zbog visokog nivoa podzemnih voda. U klimatskim uslovima Vojvodine, te soli se talože na površini tla, a zbog toga, kada se u letnjim mesecima voda povuče, Slano Kopovo biva pokriveno belom skramom debelom i nekoliko santimetara. Ovde je očuvana specifična slatinska biljna zajednica.