( MAGAZIN @sr)

Na krajnjem jugu Srbije duž granice s Makedonijom, prostire se markantna planinska barijera Šar-planine. Nacionalni park Šar- planina osnovan je 1986 godine. Sa brojnim glacijalnim i raznovrsnim oblicima glacijalnog reljefa, Šar-planina predstavlja pravi muzej glacijalnog reljefa pod otvorenim nebom.

Sa 147 vrsta leptira, Šar-planina je najbogatije područje Evrope. Sudar mediteranskih i kontinentalnih uticaja duž visokog šarskog bedema, uticao je na pojavu različitih mikroklimatskih varijanti. Kulturno-istorijsko nasleđe Nacionalnog parka Šar planina se odlikuje velikim bogatstvom, raznovrsnošću i posebnim značajem za srpski identitet i istoriju. Pored srednjevekovnih utvrđenja, naselja i mostova, posebnu dragocenost predstavljaju 34 srednjevekovne crkve i manastiri.

Šar planina je lepotica među srpskim planinama!