( MAGAZIN @sr)

Današnja kapela je napravljena 1817. godine, po uzoru na pređašnju, uz priličan uticaj vizantijskog stila. Ova neobična crkvica elipsoidnog oblika, po uzoru na turski šator, puna je neobičnih detalja. Donji prozori su u obliku engleske zastave, a gornji nalikuju holandskim prozorima. Tu su i još uvek funkcionalne male orgulje do kojih se stiže rustičnim drvenim stepenicama. U kapeli se katolici mogu pomoliti i doći na misu pet puta godišnje. Mada, možda to neće još zadugo biti slučaj jer se Katoličkoj crkvi, u čijem je Kapela nadleštvu, ne isplati da drži županiju zbog šake religiozno pasivnih vernika.

Podignuta je 1817. godine na mestu gde je potpisan čuveni Karlovački mir (1699. godine) između sila Hriščanske alijanse i Turske. Prvi put u zvaničnoj svetskoj diplomatiji korišćen je okrugli sto za pregovaranje. Odlukom bečkog Ratnog saveta prvobitna sala za konferencije, koja je bila izgrađena od drveta, zamenjena je današnjom kapelom.

Na mestu gde je potpisan Karlovački mir u Sremskim Karlovcima petrovaradinski franjevci su u nekadašnjoj većnici uredili bogomolju, da bi karlovački katolici podigli 1817. hram pod nazivom Kapela mira.