( MAGAZIN @sr)

Deliblatska peščara jedinstvena je peščara u Evropi. Nalazi se u jugoistočnom delu srpske pokrajne Vojvodine, u južnom Banatu. Ovaj spomenik istorije prirode Panonske nizije jedno je od retkih od retkih pribežišta za mnoge specifične vrste flore i faune., koje u evropskim i svetskim razmerama predstavljaju prirodne retkosti.

Peščara predstavlja geomorfološki i ekološko-biogeografski fenomen, ne samo Panonske nizije, već i čitave Evrope.
Jedino se ovde, u odnosu na čitav prostor Srbije nalaze: banatski božur, stepski božur, Pančićev pelen, šerpet i Degenova kockavica. Svoje stanište ovde je našlo i 20 vrsta orhideja.

Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi – IBA područje.
Prirodne karakteristikei jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju, lov i ribolov, nautički turizam, a pre svega ekološki turizam. U cilju zaštite ovog područja, Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode.