( DOGAĐAJI)

Danas za sve pravoslavne vernike počinje Božićni post, koji podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane, loših misli i dela u narednih 40 dana. Post podrazumeva voljno uzdržavanje od hrane, loših misli i strasti u određenom vremenskom periodu. Cilj posta je da se očisti duša i telo, a u Božićnom postu se pripremamo za dolazak najradosnijeg praznika – rođenja Hristovog tj. Božića.

Hrišćani veruju da je sam Hrist prvo postio, pa su svi kasniji mučenici i svetitelji živeli po ovim pravilima. Zbog toga crkva i danas veruje da je post moćno oružje u borbi protiv demona i nečastivih sila, a za spas ljudskih duša. Posle posta koji traje šest nedelja, vernik pristupa svetim tajnama ispovesti, pokajanja i pričešća. Međutim, post se ne sastoji samo od uzdržavanja od hrane i pića, već i od odricanja od zlih misli, želja i dela. Zbog toga bi trebalo da se potrudite da činite dobra dela, da se redovno molite, da pomognete drugima i da živite po hrišćanskim vrlinama.

Ukoliko se pridržavate ovih smernica, tada je vaš post zaista uspešan!