( MAGAZIN @sr)

Danas je obeležavanja državnog praznika – Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Praznik je prvi put zvanično obeležen prošle godine, na osnovu izmena Zakona o državnim i drugim praznicima koje je Skupština Srbije usvojila krajem 2011. godine.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, potpisano primirje u Prvom svetskom ratu.

Datum 11. novembar obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum. Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se cvet Natalijine ramonde, ugrožene vrste u Srbiji. Ovaj cvet je u botanici poznat i kao cvet feniks. Osim ovoga, u amlbemu se pojavljuje i motiv trake Albanske spomenice, koja se nalazi iznad dveta. Preporuka je da se amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika.