Vojvodina

front-vojvodina   vojvodina-mapa       
Copyright: Vlado Marinković

Šarolika, na Severnom delu Srbije, Vojvodina predstavlja isprepletane ravnice Dunavom, Tisuom, Savom i drugim manjim rekama. Veoma popularana među putnicima, zbog svoje raznovrsne lepote: salaša, tradicionalne muzike, neverovatne gastronomije, lepe prirode, kosmopolitskog duha, bogatog kulturnog i istorijskog nasleđa i neverovatne raznolikosti flore i faune.

Obronci Fruške Gore i Vršačke planine su idealni za izradu odličnih vina, istorijskih i turističkih tura kao i prelepe prirode. Posetite i doživite velikodušan duh ljudi u Vojvodini.

Vojvodina se nalazi u Panonskoj niziji centralne Evrope. Ona ima populaciju od oko 2 miliona, oko 27% od ukupnog je Srpsko stanovništvo. Ovaj region je podeljen rekama Dunavom i Tisom i to: severozapadni deo Bačka, Banat na istoku i Srem na jugozapadu. Mali deo Mačvanskog regiona se takođe nalazi u Vojvodini, u Sremskom okrugu. Danas, u zapadni deo  Srema se nalazi u Hrvatskoj, severni deo Bačke u Mađarskoj, istočni deo Banata u Rumuniji (sa mali delom u Mađarskoj), dok Baranja (koja se nalazi između reka Dunava i Drave) je delom u  Mađarskoj i Hrvatskoj.  Vojvodina ima ukupnu površinu od 21.500 km2. Vojvodina je takođe deo Dunav-Kriš-Moriš-Tisa evroregiona.

deliblato-4

Vojvodina ima veoma veliku količinu vodenih površina, uključujući reke, jezera, tresetišta, kao i veštačke kanale koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju i vodeni saobraćaj. Najznačajniji od njih je Dunav-Tisa-Dunav.

 
Glavne reke Vojvodine su: Dunav, Sava, Tisa, Begej, Tamiš, Karaš, Bosut

Glavna jezera i močvare su: Palić, Ludoš, Ledinci, Rosanda, Obed, Bog

 

palic

 

Pored reka, Vojvodina poseduje i veoma veliki broj lovišta. Glavna lovišta u Vojvodini se nalaze u blizini Bečeja, Sente, Kanjiže, Novog Kneževca, Ečke, Novog Miloševa, Padeju, Kikindi, Adi, i Somboru.

Glavna šumska lovišta nalaze se u Posavini (blizu reke Save), Podunavlju (pored reke Dunav), Fruškoj Gori, Vršačkih planina, Deliblatskoj Peščari, kao i Subotičkoj peščari. Životinje koje možete loviti su zečevi, jeleni, različite vrste ptica, svinja, muflona, itd

Glavna ribolovišta u Vojvodini se nalaze na Dunavu kod Apatina, Sombora, Bačke Palanke i Novog Sada, na Savi kod Sremske Mitrovice, na reci Bosut kod Šida, na Obedskoj bari u Sremu, na Palićkom jezeru u Bačkoj, na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, na rekama Tisi i Tamišu, kao i na jezerima i kanalima u južnom Banatu, u blizini Bele Crkve i Kovina.

 
fruska_gora2FRUŠKA GORA — južno od Novog Sada je druga najbliža planina u Vojvodini (najbliža planina su Vršački breg, koja se izdiže iznad Vršca). Fruška Gora poseduje desetak manastira Srpske pravoslavne crkve sagrađenih između 15-19. veka od strane Srpskih doseljenika sa juga. Kombinovanje evropske barokne sa vizantijskom tradicijom Balkana, ove crkve su od velikog kulturnog značaja, kao most između Južne i Severne Srbije.

 

 

 
sremski-karlovci1

SREMSKI KARLOVCI — grad koji je postao poznat 1699. godine, kada su Austrijanci i Turci potpisali mir „Mir u Sremskim Karlovcima“. Takođe predstavlja dugo kulturno sedište Srba u Austro-Ugarskoj. U ovom gradu se nalazi  Patrijaršija Srpske Crkve (odobrena od strane Leopolda od Austrije) i najstarija srpska gimnazija osnovana 1791 godine. Danas ovi objekti pripadaju opštini Novi Sad, ali je i dalje jedan od najživopisnijih gradova u zemlji.

 
 
dvoracdundjerskiDVORAC DUNĐERSKI — Vojvodina ima više od dvadeset zamkova koji su pripadali uglavnom nemačkim, mađarskim i srpskim plemićkim porodicama u prošlosti, ali je Dunđerski Dvorac jedan od najposećenijih. Bogdan Dunđerski je pripadnik najbogatije porodice u Vojvodini kraja XIX veka i pocetka XX veka. Na svom imanju, koje se prostiralo na preko 2600 jutara zemlje, sagradio je, u sred ravnice, dvorac iz mašte. Danas je u njemu smešten hotel „Fantast“. 


palic1

PALIĆKO JEZERO — jedna od najstarijih turističkih atrakcija u zemlji, datira od 1840. godine, kada je bilo ne samo popularan vikend mesto, nego i  banja za srednju klasu i plemstvo. Prema legendi, jezero je ostatak Panonskog mora, ali da je on nastao od suza pastira Pavla koji je tu napasao svoje stado.

 

ISTORIJA

Posle poraza od strane Otomanskog carstva u blizini Beča, 1690. godine, patrijarh Čarnojević dovodi Srbe od juga ka Panonskoj niziji. Austrijski car je obećao Srbima da će oni izabrati vojvodu. Ovo je prvi put da se izraz „vojvodstvo» pominje. Termin (Srpska) Vojvodina se pojavila u 1848. godini na sednici parlamenta, u maju te godine u Sremskim Karlovcima. U cilju očuvanja svog jezika i vere, Srbi su branili Austrijske carevine duž vojne granice. Njihovo duhovno kraljevstvo je izgrađeno u unakrsnoj vatri između velikih sila. Okupljeni oko Svetozara Miletića, oni su se ujedinjeni u jak, nacionalni pokret. U Narodnom parlamentu donešena je Uredba u Novom Sadu, po kojoj je  Vojvodina bila pripojena Srbiji 25. novembra 1918 godine.

 

KULTURNO NASLEDJE

U tradicionalnom kulturnom i naučnom uporištu srpskog naroda u Vojvodini najstarije ustanove su: Matica srpska, osnovana 1826. godine i Srpsko narodno pozorište, osnovano1861. godine, u kome se predstave izvode i na jezicima nacionalnih manjina. U Novom Sadu se nalazi i ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, kao i dva naučna instituta. U tim institucijama i na fakultetima radi oko tri hiljade stručnjaka različitih usmerenja. Prvo fotografsko udruženje osnovano je 1901. godine: Foto, kino i video savez Vojvodine, i jedno je od najaktivnijih udruženja bivše SFR Jugoslavije.

Turističke destinacije u Vojvodini su poznate po pravoslavnim manastirima na Fruškoj Gori, brojnim lovištima, kulturno-istorijskim spomenicima, različitosti folklora, zanimljivih galerija i muzeja, pejzažima ravnice sa mnogo zelenila, velike reke, kanali i jezera, Deliblatskoj Peščari , itd. U poslednjih nekoliko godina, festival EXIT je bio veoma popularan među evropskim festivalima letnje muzike.

 

vojvodina_manastiri-mapa

SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIRI

 

 

 

Kovilj

13 vek

Beočin

 1566

Bešenevo

13 vek

Velika Remeta

13 vek

Vrdnik Ravanica

druga polovina 16-og  veka

Grgeteg

1471

Divša

15 vek

Jazak

1736

Krušedol

1509 – 1516

Kuveždin

1566 – 1569

Mala Remeta

16 vek

Novo Hopovo

1641

Privina glava

12 vek

Petkovica

1566 – 1567

Rakovac

1545 – 1546

Staro Hopovo

1545 – 1546

Šišatovac

16 vek

Bođani

1478

Mesić

15 vek

 

Vojlovica

1374 – 1427

 

Holy Trinity

1885-1887

Bavanište

15 vek

Središte

15 vek


Druga znacajna mesta:

bac-fortress

Bačka tvrđava je srednjovekovna tvrđava u Vojvodini. Nalazi se kod grada Bača.

Sagrađena je u vreme ugarskog kralja Karla Roberta (1310-1342). Tada ima osam kula, razne odaje upravnika okruga, hodnike, boravišta za stražu, kuhinju, bunar, štalu itd. Bač je tada postao važno vojno, političko, kulturno i crkveno sedište. U periodu nakom Mohačke bitke 1529. godine, grad i tvrđava su bili pod turskom vlašću. Iz tog perioda potiču opisi Bačke tvrđave u putopisima Evlije Ćelebije. Prema pisanju putopisaca grad je bio opasan u širokom krugu rovovima ispunjenim vodom.

Od vremena Rakocijeve bune (1703-1711) tvrđava je spaljena, razrušena i napuštena. Pored toga Bačka tvrđava je ostala najbolje očuvana srednjevekovna tvrđava u Vojvodini. U Baču se i danas nalaze ruševine nekadašnje tvrđave čija je osnova u vidu nepravilnog petougaonika.U ruševinama danas postoje četiri bočne i jedna centralna kula visine 18 m, koja je delimično rekonstruisana.

vrsac1

 

Vršački zamak je tvrđava u Srbiji iz XV veka čiji se ostaci uzdižu na visini od 399m nmv, na Vršačkom bregu iznad grada, od koje je najočuvanija Donžon kula. Utvrda je imala izduženi oblik koji je pratio zaravan na vrhu brda široka 18m, a dugačka 46m. Sam Donžon ima pravougaonu osnovu sa ulazom na spratu do koga se dolazi stepenicama koje se lako mogu skloniti u slučaju opasnosti. Visok je oko 20m sa prizemljem i tri sprata, od kojih je treći, po ostacima kamina i odžaka, korišćen za stanovanje. Pretpostavlja se da je celu utvrdu podigao Đurađ Smederevac (1427—1456) posle pada Smedereva i cele Despotovine 1439. godine sa ciljem zaštite svojih poseda na prostoru današnje Vojvodine, a u prilog toj tezi ide i arhitektonska sličnost između Vršačke kule i Smederevskog grada odnosno utvrđenja manastira Manasije. Prema nekim drugim tezama na tom prostoru je postojalo utvrđenje i pre tog vremena, koje se u ondašnjim izvorima iz prve polovine XIII veka javlja pod imenom Erd Šomljo ili samo Šomljo, ali njegova tačna lokacija još uvek nije sa sigurnošću potvrđena, pošto se pored današnjeg Vršca kao moguća lokacija pominje i prostor Banata koji se danas nalazi u Rumuniji.

 

 

 

petrovaradin-fortress-1PETROVARADINSKA TVRDJAVA -nalazi se na petrovaradinskoj steni u mestu Petrovaradin na desnoj obali Dunava. Na mestu prethodne srednjovekovne građevine, sadašnju tvrđavu je izgradila Austrija u periodu od 1692. do 1780. godine zbog stalne opasnosti od Turaka i blizine granice sa Osmanskim carstvom.

Posle neolita na Petrovaradinskoj steni su se smenjivale različite kulture. Oko stote godine pre nove ere ove prostore naseljavaju Kelti koje sto godina kasnije smenjuju Rimljani koji utvrđivanjem granice na Dunavu grade tvrđavu Kuzum  koju će u petom veku razoriti Huni. Naziv za utvrđenje koje se u doba Vizantijenalazilo na mestu današnje Petrovaradinske tvrđave bilo je ‘Petrikon.

Polovimom XIII veka skoro na istom mestu naseljavaju se katolički monasi iz reda cistercita . Dozvolom ugarskog kralja Bele IV grade manastir koji nazivaju Belakut. Manastir je nakon provale Tatara utvrđen.

 

petrovaradin-fortress-2Veći značaj tvrđava dobija sa povećanom opasnošću od novog osvajača – Turaka Osmanlija. U Petrovaradinu često je boravio mađarski kralj Matija Korvin. Tu je 1463. godine sklopio ugovor sa Mletačkom republikom i istovremeno razgovarao sa vlastelom oko odbrane od Turaka. Godine 1475. godine Korvin donosi odluku da zarati sa Turcima. Mađarski kralj Vladislav II takođe posećuje Petrovaradin gde raznim olakšicama podstiče napore da se sakupi više radne snage na opravkama kula i bedema. Nadbiskup Petar Varadi 1501. godine uz velike napore uspeva da obnovi tvrđavu.

Pretraga

Rezervacija smeštaja

Reklame

Book your ride from airport, to any desired destination in Serbia +381 11 660-10-17 Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Radio stanice uzivo
Advertisement