Reke

 

Reka km u Srbiji
Ukupna dužina (km) Broj zemalja
Dunav 588 2.783 9
Velika Morava 493 493 1
Ibar 250 272 2
Drina 220 346 3
Sava 206 945 4
Timok 202 202 1
Tisa 168 966 4
Nišava 151 218 2
Tamiš 118 359 2
Begej 75 244 2

Reke u Srbiji pripadaju slivovima Crnog, Jadranskog i Egejskog mora. Više od 90% teritorije Srbije sačinjavaju reke rivers_serbiakoje se ulivaju u Dunav, koji posle otiče u Crno More. Reke u Zapadnom Kosovu pripadaju Jadranskom slivu, dok reke koje pripadaju slivu Egejskog mora su Lepenac, Pčinja i još nekoliko reka u Južnoj Srbiji, koje protiču duž granice sa Makedonijom i Bugarskom. Najduža reka u Srbiji je Dunav. Više od jedne četvrtine reke se prostire duž Srbije, a 588 km je plovno. Takođe plovne reke u Srbiji su reka Sava i reka Tisa, kao i deo Morave koja je najveća reka Srbije. Morava protiče kroz najplodnije područje Centralne Srbije, Pomoravlje.

Druge reke u Srbiji pored ovih su: Sava, Morava, Tisa i Timok. Skoro sve reke u Srbiji se ulivaju u Crno More kroz Dunav. Najveće prirodno jezero je Belo Jezero, koje se nalazi u Vojvodini i prekriva 25 km2 sa srpske strane, a ukupna površina koju pokriva iznosi 253 km. Najveći vodopad je Jelovarnik i nalazi se na planini Kopaonik i visok je 71 metar.

 

 

DUNAV

 

Moćna reka Dunav, nazvana od strane grčkog Dunavistoričara Herodota “Kralj Evropskih reka”, formira veći deo južno Rumunske. Dunav se uliva u Vojvodinu na sredini svog toka 1.433 km daleko od svog izvorišta, gde se spajaju granice Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Među mnogim rukavcima i močvarama nalaze se jedinstvene prirodne oaze koje su nastanište mnogih vrsta biljaka i životinja. Sva mesta oko obale Dunava u Vojvodine imaju bogat izvor za lov i ribolov.

Retke vrste i jedinstveni primerci jelena i divljih svinja se mogu naći na tim mestima. Takođe na raznim mestima duž reke Dunav se nalaze pravoslavne i katoličke crkve, kao i hramovi ostalim religija, izgrađenih u period od XVII do XIX veka. Mnoge od njih poseduju i dekorisane su sa vrednim ikonostasima, freskama i ikonama.

Pre nego što se ulije u Crnao More reka Dunav formira jednu od svetski najspektakularniju močvaru Delta Dunava – unikatni prirodni rezervat koji se prostire na površini od 2.100 kvadratne milje i predstavlja dom za preko 300 vrsta ptica i oko 160 frsta ribe, kako slatkovodnih tako i slanovodnih.

 

 

VELIKA MORAVA

 

Velika Morava nastaje iz Zapadne i Južne Morave blizu grada Stalać. Uliva se u Dunav u predelu između gradova Smederevo Velika Moravai Kostolac. Morava, zajedno sa Zapadnom Moravom predstavlja najveću reku usrbiji. Dužina Velike Morave iznosi 185 km, a zajedno sa Zapadnom Moravom 487 km. Nekada je Velika Morava bila dugačka 600 km. danas predstavlja najudaljeniji izvor vode za Moravski sliv izvora reke Ibar, desne i najveće obale Zapadne Morave. Velika Morava protiče kroz najplodnije i najgušće nastanjenom delom Centralne Srbije, Pomoravlje. Pomoravlje je formirano na obali Panonskog mora, koje je isušeno pre 200.000 godina. U proteklim vekovima je bilo poznato po svojim ogromnim šumama. Ranije tokom istorije bilo je plovno sve do grada Ćuprija. Uvek plodna dolina Velike Morave je i najgušće naseljeni deo Srbije, međutim velike poplave sprečavaju naseljavanje na obalama reke. Jedini grad na obali Velike Morave je Ćuprija. Drugi gradovi su izgrađeni malo dalje od reke uključujući: Paraćin, Jagodinu, Batočinu, Lapovo, Svilajnac, Veliku Planu, Požarevac i Smederevo.

 
IBAR

 

Ibarska dolina se prožima kroz opštine Raibaršku i Kraljevo, gde Ibar teče u dužini od 65 km, duboko usecajući svoj tok u Ibarsku klisuru, koja je u jednom delu poznata kao „Dolina kraljeva“ ili „Dolina jorgovana“.Dobila je naziv po mnostvu srednjovekovnih manastira koje su pored moćne reke osnivali srpski kraljevi. U Kosovskoj Mitrovici Ibar deli grad na dva dela. Ibar se kod Kraljeva uliva u Zapadnu Moravu.

Ibar protiče kroz živopisne predele Zapadne Srbije i poznat je po brojnim brzacima i bukovima. Ibar u svom toku prima veći broj pritoka planinskih reka bogatih vodom: Studenica, Sitnica, Raska, Dubočica, Lopatnica i Pivnica.  Reka Ibar je pogodna za ribolov, splavarenje i kajakaški sport.
DRINA

 

Reka Drina se nalazi u zapadnoj Srbiji, 210 km od Beograda i čini prirodnu granicu izmedju Srbije i Bosne i Hercegovine. Drina nastaje spajanjem Tare i Pive kod Sćepan Polja, izmedju vrtoglavih masiva Sinjajevine /2.277 m/ i Durmitora /2.520 m/ u Crnoj Gori, a posle 345 km toka se uliva u reku Savu. Drina sa svojim pritokama preseca gotovo čitav dinarski planinski sistem, stvarajuci hidroenergetski potencijal bez premca na Balkanu. Reka Drina je raj nedirnute prirode, planinskih vrhova i bujnih šuma i smatraju je jednom od najlepših rečnih tokova Evrope. Reka Drina je planinska, obimna, zelena, božanstvena, talasasta reka sa brzacima, koja protiče i huji kroz pejsaže prelepih okolnih planina, klisura, kanjona, šuma i vrtoglavo čistog vazduha. Desnu stranu sliva Drine čine kanjonske pritoke posebne lepote – Rača, Derventa, Nevenski potok, Crni potok, Brusnica, Žepa i Rzav.drina

Preko reke Drine postoji mnogo mostova, medju kojima je najpoznatiji Stari most u Visegradu, koji je 1571.godine sagradio Mehmed Pasa Sokolovic i koji je stekao svetsku slavu čuvenim romanom Ive Andrica – „Na Drini Cuprija“.Desna strana Drine je krečnjačka, izrazito strme obale, nad kojom se, skoro vertikalno, diže planina Tara i njeni veličanstveni vidikovac Bilješka stena /1000 metara nadmorske visine/ i prirodno stanište Pančićeve omorike, Stolac. Na padinama Tare su mnoga kraška vrela, među kojima je najpoznatije vrelo u Perućcu. Od njega počinje rečica Vrelo, duga samo 365 metara, zbog čega nosi ime „godina“. Ona je veoma bogata vodom, koja u Drinu otiče niz tri prelepa vodopada. Na reci Drini žeđ namiruju beloglavi supovi, retki golubovi, jeleni, zečevi, vukovi, medvedi… Reka Drina predstavlja pravi raj za ribolovce tokom citave godine, zahvaljujući izvanrednim ribolovackim terenima, posebno za fly-fišing, mušičarenje. Uz kanjon Trešnjice, pritoke reke Drine, nalaze se stameni planinski vrhovi visine iznad 1000 metara koji su prirodno stanište beloglavog supa ! Spustovi ( splavarenje, rafting) niz Drinu su pogodni od aprila do oktobra. Svojim karakteristikama reka Drina privlači zaljubljenike u ekstremne sportove u očuvanoj prirodi, zahvaljujući vertikalnim liticama kanjona i pritokama, koji su raj za planinare i alpiniste….
SAVA

 

Reka Sava je 940 kilometara dugUsce_Save_u_Dunava reka u jugoistočnoj Evropi. Nastaje spajanjem reka Sava dolinka (izvire na Kranjskoj gori i spušta se Karavankama i Julijskim alpama na jugoistok) i Sava bohinjka (izvire južno od Triglava) kod Radovljice i teče na jugoistok pored Kranja, nakon 300 kilometara kroz Zagreb glavni grad Hrvatske.

Velikim svojim dijelom je pogranična rijeka između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Dunav se uliva u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Plovna je tek od Siska. Što znači da u Zagrebu nije plovna, ali nije niti pitka zbog razvijene industrije i otpadnih voda, koje se ne pročišćuju. Zanimljivo je da usprkos tomu ribiči na njenim obalama redovito pecaju. Područje lijevo i desno od Save se naziva Posavina.

Reka Sava je probila svoj današnji koridor, savladavši barijeru kod Podsuseda, otprilike pre deset hiljada godina, ili još jednostavnije rečeno na samom kraju poslednjeg ledenog doba. Tada se, nekada dugački i jedinstveni masiv razdvojio na tri manje geografske celine: Samoborsko gorje, Medvednicu i Kalnik.

Od tog vremena do danas Sava je nataložila ogromne količine šljunka i peska celom svojom dolinom, a ponegde je debljina takvih naslaga i do četrdesetak metara. Nije dovoljno jasno pisanje nekih antičkih autora da se Dunav preko Save povezuje (spaja, uliva) sa Jadranskim morem.

 

TIMOK

 

Timok (latTimacus) je reka u Istočnoj Srbiji. Zapravo Timok je skup reka sa istim imenom i pridevom ispred (Crni TimokBelTimoki Timok,Svrljiški TimokTrgoviški Timok). Od izvora Timoka (Svljiškog Timoka) do ušća (Velikog Timoka) u Dunav ima 203 km. Reka teče kroz Srbiju, a poslednjih 15 km predstavlja granicu Srbije i Bugarske.Ušće se nalazi na nadmorskoj visini od 28 m, što predstavlja i najnižu tačku u Srbiji. Timok je deo Crnomorskog sliva sa protokom od 24 m³/s, a može da dosegne i 40 m³/s.

Timok je dao ime oblasti kroz koju protiče (Timočka Krajina), buni protiv Milana Obrenovića1883. godine (Timočka buna), jednom slovenskom plemenu koje se tu nastanilo u VI veku (Timočani) i jednom tračkom plemenu iz antičkog doba (Timahi).

DELOVI REKE TIMOK                                  

Timok (latTimacus) je reka u Istočnoj Srbiji. Zapravo Timok je skup reka sa istim imenom i pridevom ispred (Crni TimokBeli TimokSvrljiški TimokTrgoviški Timok). Od izvora Timoka (Svljiškog Timoka) do ušća (Velikog Timoka) u Dunav ima 203 km. Reka teče kroz Srbiju, a poslednjih 15 km predstavlja granicu Srbije i BugarskeUšćese nalazi na nadmorskoj visini od 28 m, što predstavlja i najnižu tačku u Srbiji. Timok je deo Crnomorskog sliva sa protokom od 24 m³/s, a može da dosegne i 40 m³/s.

Timok je dao ime oblasti kroz koju protiče (Timočka Krajina), buni protiv Milana Obrenovića1883. godine (Timočka buna), jednom slovenskom plemenu koje se tu nastanilo u VI veku (Timočani) i jednom tračkom plemenu iz antičkog doba (Timahi).

SVRLJIŠKI TIMOK

BELI TIMOK

STRMA REKA

CRNI TIMOK

Svrljiški Timok 

Svrljiški Timok je reka u Srbiji izvire u podnožju Svrljiških planina sa severne strane blizu sela Šesti Gabar i teče do mesta Svrljig po kome je dobio ime. Posle 64 km svog toka kod Knjaževca gde se spaja sa Trgoviškim Timokom i čini Beli Timok.

Beli Timok „White Timok“

Beli Timok je reka u istočnoj Srbiji koja nastaje kod Knjaževca spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog Timoka, odatle teče na sever paralelno sa granicom Srbije i Bugarske na istoku i planinom Tupižnicom na zapadu. Kod grada ZaječaraBeli Timok spaja se sa Crnim Timokom sa kojim čini Veliki Timok ili samo Timok. Beli Timok ima dužinu od 51 km (sa Svrljiškim 115 km). Sliv Belog Timoka zahvata površinu 2.190 km². Ranije je bio poznat pod nazivom Knjaževački Timok.

Strma reka-Trgoviški Timok; „Steep river“ 

Trgoviški Timok – Strma reka izvire na zapadnim padinama Stare planine ispod najvišeg vrha ove planine u Srbiji,Midžora, manje od jednog kilometra od bugarske granice pod imenom Strma reka. Od sela Kalna dobija ime Trgoviški Timok po Trgovištu, mestu kod Knjaževca, zatim se spaja sa Svrljiškim Timokom i zajedno čine Beli Timok.crni-timok

 

 

               

               


Crni Timok
 je reka u Istočnoj Srbiji izvire ispod planine Veliki Maljenik u oblasti Kučajskih planina. Odatle teče pored sela Krivi Vir ka severoistoku i posle 84 km. Uliva se u Beli Timok kod Zaječara i zajedno čine Veliki Timok ili samo Timok. Ova reka je poznata i pod nazivima Crna reka i Krivovirski Timok.

 

REKA TISA

Reka Tisa predstavlja svojom ukupnom dužinom od oko 977 kilometara najveću pritoku Dunava. Tistisaa nastaje u Ukrajini, u zapadnim Karpatima, spajanjem Crne Tise i Bele Tise, koje izviru na 960 metara, odnosno 1.700 metara nadmorske visine. Reka Tisa protiče kroz Ukrajinu, Slovačku, Rumuniju, Mađarsku i Srbiju. Deo toka reke Tise kroz Ukrajinu ima karakteristike brze planinske reke sa najvećim padom u Evropi.

Pri povoljnom vodostaju, plovidba Tisom je moguća u dužini od oko 690 kilometara, od ušća u Dunav u Mađarskoj. U Srbiji tok Tise iznosi 164 kilometra, od ušća u Dunav do srpsko-mađarske granice, što obuhvata oko 17 procenata njenog ukupnog toka. Tisa predstavlja prirodnu granicu između Bačke, na desnoj, i Banata na levoj obali, a pošto dodiruje i Srem na ušću kod Starog Slankamena, predstavlja pravu vojvođansku reku. Svojom širinom i nemirnim tokom, predstavlja „žilu kucavicu“
Vojvodine i mesto za odmor brojnim turistima, putnicima i ribarima. Vikend naselje „Aradac“ se nalazi na teritoriji opštine Zrenjanin, na 37. kilometru reke Tise i predstavlja pravu turističku oazu za kupače i turiste u letnjem periodu. Na Bisernom Ostrvu i obali Mrtve Tise su slikovite vinogradarske kućice ušuškane u male vinograde i voćnjake i simpaticni restorani na obali reke koji sluze samo sveze ulovljenu ribu. Ovde se pecarosima ne nude samo odlicne mogucnosti za pecanje, vec I predivna priroda I odlicne mogucnosti raznovrsnog smestaja. Maleni puteljci vode kroz barsko rastinje i trsku do daščanog mola sa koga se peca, kupa i gde se privezivuje čamac. Ovo je mesto za uživanje u autentičnom vojvodjanskom ambijentu.

 

 

REKA NIŠAVA

Nišava je najduža i najvnisavaeća pritoka Južne Morave. Nišava izvire u Bugarskoj. Deo toka Nišava koji prolazi kroz Srbiju dugačak je 151 kilometar. Nišava protiče kroz Dimitrovgradsku, Pirotsku, Belopalanačku i Nišku kotlinu. Nišava je usekla i velicanstvenu, 17 kilometara dugu Sićevačku klisuru, koja predstavlja jedinstven prirodni rezervat.
Kroz ovu klisuru prolazili su stari i veoma važni putevi kao što je Via  Militaris, čuveni rimski put, kao i stari turski put pod nazivom Carigradski drum.  Nedavno je ovaj deo Srbije postao izuzetno zanimljiv arheolozima i antropolozima, jer je u Sićevčkoj klisuri otkriveno paleolitsko naselje, koje smatraju najbogatijim na Balkanu. Ostatak celokupne donje vilice neandertalca sa tri zuba, logor neandertalskog coveka i njegovog pretka hominida, kao i verovatno kultno mesto su pronadjeni u maloj pećini na ovom paleolitskom lokalitetu u Sićevu. „To je vilica pre-neandertalca, za koju se veruje da potiče iz perioda izmedju 130000 i 250000 godina“.

 

 

TAMIŠ

Tamiš je reka koja izvire u severnim delovima rumunskihKarpata u delu koji se zove Cernei Planine (Cernei Mountains). Prolazi kroz ceoBanat a ušće mu je kod Pančeva gde se uliva u Dunav.TAMIS

Ukupna dužina, od izvora pa do ušća, reke Tamiš iznosi 359 km. Od 359 km u rumunskom delu se nalazi 241 km, a u srpskom delu 118 km.

Ulaskom u Banat, Tamiš postaje spora, ravničarska reka koja je tek u zadnjih 60 km plovna. Najvažnija luka na Tamišu se nalazi u Pančevu, dok uzvodno postoje mnogi ribnjaci, a najveći su u Banatskom Despotovcu i SutjesciUzdinuSakulama i Slatini.

Tokom vekova duž reka su se osnivala mnogobrojna naselja, tako je i sa Tamišom, na 359 km dugom putu Tamiš spaja sela i gradove dveju država. Od većih gradove tu su Karansebeš i Lugoš u Rumuniji i Pančevo u Srbiji.

Još u antičkim, rimskim, vremenima pominje se ime Tamiša kao Tibiskus i Tibisis (Tibiscus i Tibisis).

Staro ušće Tamiša se nalazilo nekih 40 km udaljeno od današnjeg ušća, između današnjih selaČenta i Surduk. Današnji Kanal Karaš je jedino što je preostalo od starog tamiškog korita. Trougao koji je omeđan Dunavom, starim ušćem Tamiša i današnjim Tamišem je danas poznat kao Pančevački Rit i zahvata površinu od 400 km².

www.skyscrapercity.com
BEGEJ

 

Reka Begej izvire u karpatskom području u Rumuniji i protiče Banatom kao leva pritoka Tise. Nastaje stapanjem tri manja rečna vodotoka – Beregso, Njarad i Jer. Uliva se u reku Tisu kod naseljenog mesta Perlez. Reka je duga 254 km, od toga je 76 km u Srbiji. Od Temišvara do Zrenjanina, i dalje do ušća, pretvorena je u plovni, tzv. Begejski kanal. Stari Begejski kanal, kanalisano rečno korito, dug je 97 km, a novi 83 km (do Temišvara). Glavno pristanište plovnog Begeja je u gradu Zrenjaninu. Kroz Zrenjanin reka protiče u dužini toka od oko 13 kilometara.
Gradska reka
BEGEJSamo naselje Bečkerek nastalo je oko jednog od begejskih meandara. Varoš se kasnije, prokopavanjem kanala, razvijala na dva ostrva i tri poluostrva. Tok reke kroz grad neprestano je menjan – delom je to činila priroda, ali u još većoj meri ljudi koji su ovde obitavali. Njihov život u velikoj je meri zavisio od reke, njenih blagodeti i nepredvidivih ćudi, naročito poplava, koje su bile redovna pojava. Stanovništvo se vekovima snabdevalo begejskom vodom, koju su po gradu raznosili vodonosci – sakadžije. Melioracionim radovima, koje je sredinom XVIII veka sproveo grof Florimund Mersi, guverner Banata, isušene su ogromne močvarne površine, a zemljište privedeno poljoprivrednoj nameni. Ubrzo po regulisanju Begeja, uspostavljen je stalni vodeni saobraćaj – rekom krstare parobrodi, a šlepovi transportuju materijal za ovdašnju privredu. Na reci su još u XVI veku postojala dva drvena mosta, a danas ih je deset. Osim rečnog saobraćaja, Begej donosi žiteljima i druge pogodnosti – podižu se kupališta i objekti za sportove na vodi, riblje pijace, šetališta duž njegovih obala, restorani na vodi….
Regulacijom reke u periodu 1970-1985. godine, njegov tok je skraćen, a meander oko naselja „Mala Amerika“ pretvoren je u tri jezera, namenjena rekreaciji, sportu i ribolovu. Iako danas u znatnoj meri zagađen industrijom, Begej je, u pravom smislu reči, gradska reka, a svakako, najprepoznatljivija odrednica Zrenjanina jeste upravo – grad na Begeju.

 

 

LIM

 

Lim je međunarodna reka koja u dužini od 220 km protiče kroz Crnu GoruSrbiju i Republiku SrpskuBosnu i Hercegovinu i ulLimiva se u Drinu. Izvire iz Plavskog jezera u Crnoj Gori, i uliva se u Drinu izmeđuGoražda i Višegrada. Na njoj su podignute dve hidroelektranePotpeć(54 MW) i Bistrica (104 MW) između kojih se nalazi veštačko akumulaciono jezero zvano Potpećko. Sama reka formira kompozitnu dolinu u kojoj se naizmenično smenjuju klisure i kotline, a oblast oko nje se naziva Polimlje. Ono je poznato po svojim kulturno-istorijskim spomenicima koji datiraju iz vremena Stefana Nemanje ((1166)11681196), njegove braće i njihovih potomaka. Najpoznatiji među njima su manastiriMileševaĐurđevi StupoviDavidovicaKumanica i Sveti Nikola, a nad kanjonom reke se uzdiže i jedan Jerinin Grad. Danas je reka poznata kao jedna od najatraktivnijih reka za splavarenje, ali i po velikom stepenu zagađenosti o čemu svedoči i ironična šala da je svoj naziv Lim, dobila zato što je puna olova.

 

 

UVAC

 

Uvac je snažna zlatiborska rijeuvacka dubokog korita i prelijepih kanjona. On predstavlja južnu granicu Zlatibora. Na njemu su izgrađene HE Kokin brod (20 MW) i HE Uvac (31 MW). Izvire jugoistočno od Jadovika, a na Zlatibor dolazi kod sela Ojkovice, gdje prima pritoku Tisovicu. Odatle teče pored sela Negbine, Burađe, Sjeništa, Dobroselice i Jablanice, primajući mnoge pritoke. Veće su: Šupljica (uliva se u Uvac u Negbini), Rasnički potok (uliva se u Rasnici) i Dobroselički i Šaranski potok (ulivaju se u Dobroselici). Zbog svojih uglavnom nepristupačnih kanjona, u selu Uvcu se nalaze mnogi manastiri. Tu su nedavno „vaskrsli“ manastir Uvac i manastir Dubrava, ali bilo je i mnogih drugih, kojih danas nema, kao što je legendarni manastir Janja, opjevan u narodnoj pjesmi „Miloš u Latinima“ kao jedna od najvažnijih nemanjićkihzadužbina. Vjeruje se da se današnji manastir Uvac nalazi na Janjinom mjestu.

Uvac je glavna pritoka reke Lim. Nekoliko zadnjih kilometara, reka Uvac predstavlja granicu između Srbije iRepublike Srpske, BiH, tj. granicu opština Priboj i Rudo. Deo pruge Beograd-Bar prolazi rekom Uvac, taj deo je inače sporan i pripada Republici SrpskojBiH.

Na samom Uvcu se nalaze i sela Štrpci, naselje Uvac u blizini graničnog prelaza Uvac. U narodu je odavnina Uvac bio poznat kao granica Srbije i Turske, tuda su u vreme Miloša Obrenovića postavljeni „uduti“ koji će ostati do završetka Prvog balkanskog rata i 1912. godine. Istorijski je poznato da su zbegovi 1690. godine prelazili prekoPribojske Banje, zatim se spuštali preko Crnog Vrha do prelaza na Uvcu a dalje prema Zlatiboru i severu. Mnogo vremena su šume bile pune hajduka „narodnih branilaca“, a kasnije razbojnika i ubica, koji su uništeni odlučnim akcijama serdara Jovana Mićića i narodne vlasti.
PČINJA

 

Pčinja nastaje od nekoliko potoka na zapadnoj padini planine Dukatkod sela Radovnica, odakle dalje teče na zapad pPcinjaod imenom Tripušnica. Dolina reke čini mikroregion sa centrom u mestuTrgovište, gde se u Tripušnicu sa juga uliva Lesnička reka, odakle reka teče dalje na zapad pod imenom Pčinja. Ova regija je jedna od najsiromašnijih i regija sa najvećim odlivom stanovništva u Srbiji (12.556 stanovnika 1971, a 6.372 2002, 17 stanovnika/km²). Pčinja potom teče na zapad severno od Široke planine. Kod sela Šajinceprima desnu pritoku Korućicu i nastavlja na jug uskom dolinom između planina Rujen i Kozjak. U ovoj dolini se nalazi selo i manastir Prohor Pčinjski. Nedaleko odatle, posle 45 kilometara toka kroz Srbiju, reka prelazi u Makedoniju.
JERMA

 

Reka Jerma izvire blizu Vlasinskog jezera, prelazi u Bugarsku, pjermarolazi kroz gradic Trn (Tran)nakon cega u Bugarskoj gradi impozantatn kanjon (na bugarskom: zhdreloto na Erma). Zatim prelazi u Srbiju kod sela Petachinci, a malo kasnije gradi kanjon izmedju Vlaske i Greben planine koji je jedan od najstrmijih i najuzih u Evropi. Odmah posle tog kanjona gradi jos jedan manji, a izmedju njih se nalazi manastir Poganovo. Desetak kilometara kasnije uliva se u Nisavu.
Prilaz do kanjona: Na putu Nis – Sofija, 14 km nakon Pirota, skrece se desno putem za Zvonacku banju. Nakon desetak kilometara je prvi kanjon, zatim poznati srednjevekovni manastir Poganovo, glavni kanjon, a nekoliko kilometara kasnije je Zvonacka banja.

Ovo je jedan od najlepsih, najatraktivnijih i najimpresivnijih krajeva u Srbiji i u Evropi.

Pretraga

Rezervacija smeštaja

Reklame

Book your ride from airport, to any desired destination in Serbia +381 11 660-10-17 Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Radio stanice uzivo
Advertisement